Carolija imena

On October 29, 2017, Posted by , In Blog, By ,, , With Comments Off on Carolija imena

Na odabir vlastitog imena ne možemo utjecati. Makar do punoljetnosti, kada zakonski smijemo promijeniti svoje ime u nešto poput Princess Consuela Banana 😉 Neki misle da im ime savršeno odgovara. Drugima se više svi?a nadimak. Nekolicini ime ?ak i odredi sudbinu. Ali, volite ga ili ga mrzite, zar se ne…

Personalizacija

On March 27, 2017, Posted by , In Blog,Rijec urednika :), By ,, , With Comments Off on Personalizacija

Personalizirani proizvod je poseban poklon i trajna uspomena koja ce zasigurno izmamiti osmijeh na lice dragoj osobi. Ne morate nužno imati žicu za dizajn da bi osmislili unikatan poklon, dovoljna je ideja, a za realizaciju vaše kreativne ideje pobrinuti ce se Juma. No, personalizacija nije rezervirana samo za poklone. Ona…