Carolija imena

On October 29, 2017, Posted by , In Blog, By ,, , With Comments Off on Carolija imena

Na odabir vlastitog imena ne možemo utjecati. Makar do punoljetnosti, kada zakonski smijemo promijeniti svoje ime u nešto poput Princess Consuela Banana 😉 Neki misle da im ime savršeno odgovara. Drugima se više svi?a nadimak. Nekolicini ime ?ak i odredi sudbinu. Ali, volite ga ili ga mrzite, zar se ne…